Transition Town Haarlem

...de kracht van de lokale gemeenschap...

Informatie

Mobiliteit

De Rode Loper uit voor de voetganger in Haarlem. Onderzoek, bewustwording en actie

 

Deze groep is momenteel niet actief en zoekt enthousiaste mensen die zich voor mobiliteit in Haarlem willen inzetten.

Leden: 4
Meest recente activiteit: 29 Jan 2011

Notities eerste bijeenkomst werkgroep Mobiliteit (verkeer en vervoer)
8 april 2010

Aanwezig: Truus Boerma (verslag), Edward Fikier en Fer Daalderop


BRAINSTORM
We hebben gesproken over onze persoonlijke ervaringen en visie op verkeer en vervoer. Dat gaat natuur-lijk alle kanten op…

Autoverkeer legt veel beslag op onze leefruimte. Op buurtniveau, op stadsniveau en ook regionaal en landelijk. Zowel de auto zelf als de infrastructuur is zeer dominant en hinderlijk aanwezig in de vorm van asfalt, lawaai, stank, gevaar en ook stilstaand neemt de auto toch schandalig veel ruimte in. Dit ten koste van spelende kinderen en iedereen die rustig wil zitten, wandelen etc. Daarnaast verbruikt de auto veel brandstof en levert CO2 en andere uitlaatgassen. Alle reden dus om autogebruik te minimaliseren en maximaal te investeren in alternatieven.

Om de autoverslaafden zover te krijgen, zijn diverse middelen nodig: een uitgekiende combinatie van belo-ning, prikkels om de auto minder te gebruiken, en straf, belasting, hoge prijzen, verboden toegang.
Simpel voorbeeld: parkeerplaatsen aan de rand van de stad met frequent openbaar vervoer naar het cen-trum. Het zogenaamde Transferium. In diverse steden al met succes toegepast (Leiden, Groningen etc.).

Edward leeft al zijn hele leven zonder auto en heeft hier geen problemen mee. Hij gaat met vakantie per trein en bus. Wij hebben hem nog niet uitgebreid aan de tand gevoeld over zijn levensstijl. Ook Fer leeft autoloos, naar volle tevredenheid. Jongens, hoe doen jullie dat toch? Truus is teruggegaan van 2 auto’s naar 1 en vindt zichzelf al een hele piet. Zij kan zich goed inleven in de verslaving van de automobilist.

VISIE
De Transition Town richt zich heel breed op duurzaam wonen, werken, produceren en consumeren met respect voor aarde, plant en dier en met gebruikmaking van allerlei nuttige en handige kringlopen. Verkeer en vervoer hebben daar ook een plek in. Wij vinden het logisch ‘De Mens’ centraal te stellen. De mens is in de eerste plaats ‘Voetganger’, in de tweede plaats ‘Fietser’ en gebruiker van ‘Openbaar Vervoer’. Gebruik van ‘Auto’ (over ‘Vliegen’ hebben wij niet eens gesproken) moet tot een minimum beperkt worden. We krij-gen in de gletsjer Eyjafjallajökull een woeste medestrijder tegen al dat vliegverkeer….

Kanttekening
In verkeersnota’s wordt gesproken over Bereikbaarheid en Mobiliteit. Meestal wordt bedoeld: bereikbaar-heid met de auto en mobiliteit met de auto. De aandacht wordt opgeslokt door dure, brede wegen, bruggen, tunnels, en parkeergarages die de structuur van stad en land ingrijpend veranderen, om niet te zeggen verpesten. Zoals bekend, worden deze grote werken prestigeobjecten en een doel op zich. Het kan niet groot en duur genoeg zijn. Beleidmakers moeten heel anders gaan kijken en denken om de prioriteiten nu eens op hun kop te zetten. En daar waar een verbreding van de weg of de brug noodzakelijk is, moet men ook pragmatisch en besluitvaardig kunnen zijn en niet angstig terugdeinzen voor de ‘Wil van het nimby-Volk’ (not in my back yard).

DOELSTELLINGEN
Wij hebben gezocht naar een focus op iets wat kleinschalig genoeg is voor ons om te overzien en aan te pakken. Er gebeurt natuurlijk al veel en er is al veel geprobeerd. De Fietsersbond is al jaren actief in de weer om het gemeentebeleid bij te sturen richting fietsverkeer. Er is in Haarlem niet een club die zich richt op de voetganger. Daar is voor ons wellicht iets te doen.

VOETGANGERS
Wij willen ideeën gaan verzamelen en ontwikkelen om de positie van de voetganger in Haarlem te verbete-ren, te beginnen in de binnenstad. Het lopen door de stad moet prettiger en veiliger kunnen. Dit geldt voor de bewoners van de binnenstad, maar ook voor de bezoeker, het winkelende publiek, scholieren en wer-kenden, spelende kinderen en rolstoelers, kortom alle doelgroepen.


Welke voorzieningen ontbreken of kunnen beter? Wat zijn ‘good practices’ en wat missen we?

1. Een idee is om te gaan wandelen door de binnenstad en foto’s te maken van situaties die opvallen in de positieve of in de negatieve zin.
2. Nog een idee is om de groep TT belangstellenden te vragen een vragenlijstje in te vullen over hun wen-sen/ervaringen als voetganger.
3. Openbaar vervoer gaat de laatste jaren, mede dankzij de privatisering, eerder achteruit dan vooruit. Dit moet beter kunnen.
4. Er zijn kansen voor het openbaar vervoer om naast de fiets uit te groeien tot dé centrale lijn door de stad en streek. Ik heb hier ideeën over en die zijn ook heel concreet. Ze moeten wel opgepakt worden door m.n. de politiek. Als jullie dat willen kan ik hierover wel eens wat vertellen (Fer).

AUTO DE STAD UIT
We ontkomen er niet aan, als we een stad gaan transformeren tot een Transition Town, oplossingen te gaan bedenken voor het terugdringen van de auto, respectievelijk het overbodig en onwenselijk maken van de auto. Om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen, raadt Fer ons aan het Haarlems Verkeer en Vervoer Plan (HVVP) te bestuderen. Hij stuurt ons de link toe.

AFSPRAAK
Wij laten dit alles bezinken. Op 28 april, op de vergadering, zullen wij onze ideeën delen en deelnemers werven om de werkgroep groter en sterker te maken.
Truus Boerma

EN DAN DE AUTO….
Fer heeft het onderstaande boek aangeschaft. Zie ook Milieudefensie Magazine 4 – 2010, Het nieuwe rijden is elektrisch van Dr. Vincent van der Vinne. Zie http://www.vincentvandervinne.nl/de-autoproblematiek-in-nederland/
Vincent van der Vinne is Mobiliteitshistoricus. Dr. Vincent van der Vinne (1964) promoveerde in 2007 op een studie naar de opkomst van de auto en de invloed daarop van gebruikers, ondernemers en overheid. Al meer dan twintig jaar doet hij onderzoek naar de verbreiding van de auto, hetgeen resulteerde in boeken over bedrijven in de automobielbranche, de opkomst van de auto in Nederland en de groei van de automobiliteit.
Hij schrijft en publiceert regelmatig over onderwerpen die te maken hebben met mobiliteit. Zaken als de kilometerheffing, elektrische auto’s en filebestrijding verklaart hij aan de hand van historische kaders.

De autoproblematiek in Nederland
De vertrouwde auto heeft de langste tijd gehad

Waarom worden de files steeds langer? Waarom zijn er niet meer autowegen aangelegd? Wat zal de kilometerheffing voor de automobilist betekenen? Kan het openbaar vervoer een goed alternatief bieden? Raakt onze olie op? Waarom ontwikkelen autofabrikanten hybride en elektrische auto’s?
Al voor de komst van de auto neemt de mobiliteit in ons land zo sterk toe dat die op grenzen stuit. De auto biedt hiervoor een uitkomst. In de loop van de jaren stijgt de welvaart en worden auto’s en het gebruik daar-van steeds goedkoper. De steeds sterker groeiende automobiliteit zorgt er voor dat men tegen nieuwe grenzen aanloopt. De dagelijkse files zijn daarvan een voorbeeld. Ook de inrichting van ons land is door de automobiliteit sterk veranderd. Langs snelwegen ontstaan tal van bedrijvenparken en vinex-locaties. Er vindt een verregaande scheiding plaats tussen wonen en werken. De afhankelijkheid van de auto brengt risico’s met zich mee. De vraag naar olie neemt toe, terwijl de voorraden afnemen. De olieprijs zal in de toekomst steeds verder oplopen en er zal gezocht moeten worden naar alternatieve energiebronnen.
Aan de hand van historische kaders worden in dit boek het ontstaan en de complexiteit van de heden-daagse autoproblematiek beschreven en verklaard. Door terug te kijken naar het verleden, wordt ook duidelijk gemaakt dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen. Het gebruik van de auto wordt hierdoor bedreigd. Dit boek geeft antwoorden op de vragen betreffende de toekomst van de automobiliteit.

Titel: De autoproblematiek in Nederland; ISBN/EAN: 978-94-90758-01-1
Uitgever: Uitgeverij Siemes
Verschijningsdatum: 12 maart
Bindwijze: 312 pagina’s, genaaid en gebonden
Prijs: € 24,95
Fer Daalderop

Discussieforum

liefde voor de fiets

Hallo mede tt-ers in de werkgroep mobiliteit. Hier ben ik dan 3 kwart jaar later bij jullie in deze werkgroep aanbeland en heb ook 3 kwart van de openingsdiscussie brainstorm gelezen. ik vond het…Doorgaan

Tags: mobiliteit, verkeer, fiets, kattendel

Begonnen door jaime murray 29 Jan 2011.

‘Früher gab es Parke und Plätze, jetzt nur Parkplätze’

Hallo duurzamers,Hier een stukje over de excursie van de werkgroep Mobiliteit door de binnenstad van Haarlem. Het gaat vooral over de voetganger. De excursie is al geweest, maar bij voldoende animo…Doorgaan

Begonnen door Fer Daalderop 31 Mei 2010.

BREVER-wet en ander verkeerspul

Hier krijgen jullie wat informatie, zoals de BREVER-wet. Kijk ook in het document.De beide Peetersen (met twee 'e' s) halen de BREVER-wet aan. De zogenaamde BREVER wet is in 1977 door Hupkes…Doorgaan

Begonnen door Fer Daalderop 3 Mei 2010.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Mobiliteit om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Erik Boele - de Zeeuw op 11 Juni 2010 op 13.21
Ik kwam een inspirerend en geïllustreerd document over fietsparkeren tegen van de gemeente Utrecht. Je kunt het lezen of downloaden door op link te klikken.
 

Leden (4)

 
 
 

© 2020   Gemaakt door Sjoerd Takken.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden